November 24, 2010

Doa Tahan lapar, haus dan capai

Alladzii khalaqaanii fahuwaa yahdiiniiwal ladzii huwa yuth'imunii wa yasqiinii wa idzaa maridhtu fahuwayasyfiina.

Artinya:
Tuhan yang telah menciptakan aku, makaDia-lah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi makan danminum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku.

No comments:

Post a Comment